Skip to main content

Gebruikersinstructie (in pdf-formaat)

Onderstaande gebruikersinstructie is er om u optimaal te begeleiden voor werken met onze producten en het gebruik van de dakrandbeveiliging.

Overige Voorwaarden

• Boven windkracht 4 dient de randbeveiliging te allen tijde neergeklapt te worden. Wij adviseren om ook bij het verlaten van de werkplek de randbeveiliging altijd neer te klappen.
• Bij vervreemding of vermissing brengen wij de schade in rekening bij de huurder.
• Als randbeveiliging niet conform de handleiding in de daarvoor bestemde kratten is opgestapeld, kunnen we extra kosten in rekening brengen voor het juist opstapelen van de randbeveiliging.
• Ontstane schade aan de randbeveiliging dient direct aan ons te worden gemeld.
• Bij afvoer van het materiaal moet de randbeveiliging in de daarvoor bestemde kratten worden neergezet op minimaal 5 meter afstand van de verharde weg. Houdt u ook rekening met obstakels die het opladen kunnen hinderen. Als het materiaal niet kan worden opgeladen op de afgesproken dag doordat u niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, moeten we helaas extra kosten in rekening brengen.

AFMELDEN

U kunt de aanvraag voor een datum voor het afvoeren van de randbeveiliging schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven. De aanvraag moet minimaal 5 werkdagen voor de aangevraagde datum bij ons binnen zijn. Zonder opzegging of afspraak om het materiaal op te halen, wordt de huurperiode stilzwijgend verlengd.

Telefoon : 075 – 687 34 39
E-mail : uitvoering@safebouw.nl

Tijdelijke werkplekken waar werken en veiligheid elkaar versterken, dat is ons doel.